Každá firma na Slovensku bude mať schránku

13.Júl.2016

Povinný proces aktivácie elektronických schránok pre všetky právnické osoby na Slovensku, cez ktoré budú komunikovať so štátnymi úradmi, sa začne od prvého augusta, informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, proces aktivácie bude zakončený dvoma spôsobmi.

Buď sa prvým prihlásením oprávnenej osoby do schránky považuje schránka za aktívnu, alebo od nového roka už bude každá pridelená schránka automaticky považovaná za aktivovanú.

Elektronické schránky zriadi automaticky všetkým právnickým osobám správca modulu elektronických schránok, ktorým je Úrad vlády SR, prostredníctvom prevádzkovateľa, a to je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Podmienkou pre právnickú osobu pre oprávnený vstup do schránky je držba elektronického občianskeho preukazu (OP), bezpečnostného osobného kódu a čítačky. “Znamená to, že o aktiváciu právnické osoby nežiadajú, ani nemusia urobiť žiaden úkon,“ dodal Pellegrini.

Zatiaľ podľa Pellegriniho len mizivý počet ľudí disponuje elektronickým OP, bezpečnostným kódom a čítačkou. Podpredseda vlády preto vyzval, aby si povinné osoby vybavili potrebné náležitosti čo najskôr. Aktiváciou elektronickej schránky začnú všetky štátny orgány zasielať svoje dokumenty do schránok, pričom oprávnená osoba má podľa zákona o e-Governmente 15 dní na prečítanie správy. Od prvého januára už štát nebude tolerovať, ak právnické osoby nie sú pripravené používať elektronické schránky. Od aktivácie schránky taktiež začnú plynúť všetky prípadné zákonné lehoty.

Povinné osoby tak majú približne pol roka, aby si vybavili elektronický OP, bezpečnostný kód a čítačku a vstupom do zriadenej schránky si ju aktivovali. Počet schránok, ktorý zodpovedá počtu právnických osôb, pre ktorých je aktivácia povinná, je približne 269 tisíc. Oprávnených ľudí na vstup do schránky, napríklad konateľov firiem, môže byť viacej. V súčasnosti je aktívnych tisíc až tisícpäťsto schránok. Povinnosť aktivovať si schránky a využívať ich neplatí pre fyzické osoby a malých živnostníkov.

Povinné osoby môžu získať elektronický OP aj bezpečnostný kód na akomkoľvek oddelení dokladov polície aj mimo bydliska príslušnej osoby. Štát bude disponovať zoznamom aktívnych elektronických schránok. Do schránky sa dá vstúpiť cez portál slovensko.sk, pričom oprávnená osoba si môže aktivovať notifikáciu o novej správe buď na osobný mail, alebo na telefón cez SMS správu.

Čo sa týka konateľov zo zahraničia, podľa Pellegriniho bude nutné vybaviť iný identifikátor ako elektronický OP. Konatelia majú taktiež možnosť poveriť splnomocnením inú osobu na vstup do schránky, pokiaľ iná osoba disponuje elektronických OP, bezpečnostným kódom a čítačkou. Štát tých, ktorí si schránku neaktivujú, sankcionovať nebude, avšak povinnosti plynúce z doručených dokumentov budú platiť a s nimi aj prípadné dôsledky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *