Daňové poradenstvo

Potrebujete daňové poradenstvo? Ste na správnom mieste. Poskytujeme široké spektrum služieb v oblasti daňového poradenstva.

Daňové poradenstvo

  • riešenie problematiky priamych a nepriamych daní, týkajúcich sa daného subjektu
  • spracovanie príslušných daňových priznaní a výkazov v zákonom stanovených lehotách (výkazy DPH, hlásenia o dani z príjmu, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti)
  • optimalizácia daňových nákladov v spolupráci s certifikovanými auditormi

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa na niečo spýtať? Kontaktuje nás.