Účtovné poradenstvo

Našim klientom poskytujeme účtovné poradenstvo v rôznych oblastiach.

Účtovné poradenstvo

  • posúdenie vhodnosti a správnosti účtovania jednotlivých účtovných prípadov
  • analýza pohľadávok a záväzkov
  • finančné toky, cash flow
  • rozbor nákladov a výnosov

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa na niečo spýtať? Kontaktuje nás.