Účtovníctvo

Naša spoločnosť má k dispozícii personálne aj technické zdroje, takže zákazníkom môžeme ponúknuť vedenie účtovníctva podľa platnej legislatívy, diskrétne a komplexne.

Čo ponúkame

Zákon o účtovníctve prechádza častými zmenami, týkajúcimi sa postupov účtovania, účtovných prípadov aj spracovaním účtových závierok. Aj z týchto dôvodov sa neustále zvyšuje odborná a časová náročnosť na vedenie účtovnej evidencie ekonomického subjektu. Naša spoločnosť má k dispozícii personálne aj technické zdroje, takže zákazníkom môžeme ponúknuť vedenie účtovníctva podľa platnej legislatívy, diskrétne a komplexne. 

Cenové relácie za poskytnuté služby sú nastavené flexibilne aj na základe praxou overenej skutočnosti, že niekedy aj relatívne lacný, ale menej odborne zdatný účtovník môže byť pre účtovnú jednotku vyššou ekonomickou záťažou ako úhrada prostriedkov profesionálnej firme, ktorá priebežne sleduje legislatívne procesy, má erudovaných pracovníkov a silnú podporu v oblasti informačných technológií.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám.

Vedenie podvojného účtovníctva

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa na niečo spýtať? Kontaktuje nás.