Vedenie jednoduchého účtovníctva

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

  • spracovanie pre fyzické osoby a podnikateľov, ktorým to umožňuje osobitný
  • zahrňuje účtovanie v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok v pomocných knihách napr. v
  • účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva, vypracovanie o príjmoch a výdavkoch aj výkaz

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa na niečo spýtať? Kontaktuje nás.