Vedenie podvojného účtovníctva

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Podvojné účtovníctvo

  • účtovanie právnických osôb s rôznou subjektivitou t.j. s.r.o., v.o.s….
  • spracovanie účtovných prípadoch v účtovnom denníku, v hlavnej knihe, knihe faktúr, saldokonto, rozbory, výsledky hospodárenia
  • vytvorenie účtovných aj štatistických výkazov
  • účtovná závierka veľkej, malej alebo mikro účtovnej jednotky

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa na niečo spýtať? Kontaktuje nás.