Kategória: Novinky

Prinášame stručný prehľad noviniek, ktoré by mohli byť vhodnou pomocou pre podnikateľské subjekty pri ich orientácii sa v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí, hlavne v účtovnej a daňovej oblasti.