Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

20.Jan.2016

Novela zákona o DPH prijatá v októbri minulého roka priniesla niekoľko zmien, okrem iného aj možnosť uplatňovania osobitného režimu DPH na základe prijatej platby, ktorá by mohla byť prínosom vo finančnej oblasti hlavne pre malé a stredné firmy.

Platitelia registrovaní podľa §4 zákona o DPH s ročným obratom nižším ako 100 000 €, ktorí zároveň nie sú v konkurznom procese alebo likvidácii a oznámia túto skutočnosť aj správcovi dane, môžu túto úpravu využiť vo svojej podnikateľskej praxi. Podstatou tohto režimu je, že daňová povinnosť uhradenia dane z dodaných tovarov a služieb vzniká až po prijatí platby. Používateľ tohto režimu je však povinný oznámiť túto skutočnosť aj svojim obchodným partnerom a na faktúrach výrazne vyznačiť, že sa jedná o osobitný režim platby, pretože:

  • daňová povinnosť dodávateľa vzniká dňom prijatia platby zo sumy prijatej platby
  • právo odpočítania DPH vznikne odberateľovi dňom zaplatenia zo sumy, ktorá bola zaplatená

Metodické usmernenie k tejto téme možno nájsť aj na stránke www.financnasprava.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *