Zodpovedá účtovník za daňové problémy?

13.Júl.2016

Každý podnikateľ sa už určite stretol s prísnou účtovníčkou, ktorá nechcela dovoliť, aby zaradil nejaký bloček či faktúru do účtovníctva. Táto účtovníčka však podnikateľovi robí službu navyše. Za účtovníctvo je totiž zodpovedný konateľ.

Každá firma je pod drobnohľadom daňových úradov a nikdy neviete, kedy práve vám zaklopú na dvere. Preto by ste sa mali u svojej internej či externej účtovníčky dopredu informovať či má poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Poistenie nie je zákonom povinné.

Účtovník ako zamestnanec

Či sa jedná o junior účtovníka, alebo skúseného účtovníka z 15-ročnou praxou, ktorého zamestnávate, obaja môžu neúmyselne napáchať veľké škody a pri daňovej kontrole vám môžu vyrubiť pokutu. Neznalosť zákona neospravedlňuje. V legislatíve je na tieto situácie myslené, ale len okrajovo. Zákonník práce (konkrétne v § 182 až § 222) vymedzuje, za čo zamestnanec nesie zodpovednosť a odporúča uzatvoriť so zamestnancami dohodu o hmotnej zodpovednosti. Aktuálne zákon neukladá povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na špecifické riziko podľa profesie. Avšak poisťovne takúto možnosť ponúkajú. Je preto na dohode medzi vami a vašimi zamestnancami, či si tento druh poistenie uzavrú a v akom rozsahu.

Vedenie účtovníctva externým účtovníkom

Zodpovednosť externej účtovníckej firmy za zverené účtovníctvo je len do tej miery, v akej sa obe zmluvné strany dohodnú v zmluve o vedení účtovníctva. V prípade korektne upraveného zmluvného vzťahu účtovnícka firma zodpovedá za činnosti spojené s predmetom jej činnosti. Jedná sa napríklad o správne zaúčtovanie dokladov, dodržiavanie zákonných lehôt v účtovníctve a v oblastí daní.

Mali by ste byť obozretný. Externá účtovná firma nikdy nezodpovedá za vašu podnikateľskú činnosť, ktorú ste sa rozhodli vykonávať, teda za to, či ste odovzdali všetky doklady alebo či sú vaše doklady pravdivé a pravé. Väčšina účtovníckych firiem sa v súčasnosti dáva poistiť voči chybám spôsobeným pri vykonávaní účtovníckych prác svojim klientom a prezentujú to ako benefit. Opýtajte sa preto vašej účtovníckej firmy, ktorú ste si vybrali, či také poistenie má. Vyhli by ste sa tak prípadnému nezaplateniu škody, ktorú vám môžu spôsobiť. Ak účtovnícka firma má poistenie voči škode spôsobenej klientom, je to indikátor jej zodpovednosti a profesionálneho prístupu.

Krytie poistenia profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti účtovníkov (ale aj daňových poradcov či audítorov) sa vzťahuje na čisté finančné škody vyplývajúce z odborných služieb vykonávaných za odmenu. Medzi typické škody, ktoré si môže zákazník nárokovať od svojho poisteného účtovníka, v prípade, že ich pri svojej odbornej činnosti spôsobil, partia chybné posúdenie, nesprávne zaúčtovanie, pokuty, penále, ale aj napríklad strata dokladov.

Zdroj: Profit365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *